Arki voi tuntua välilä hankalalta ja raskaalta. Oma hyvinvointi on usein koetuksella. Väsymys, kiire ja stressi ovat tuttuja tuntemuksia, nämä asiat epätasapainottavat hyvinvointiamme. Joskus saattaa tuntua että rentoutuminen on vaikeaa, kun stressitila on jäänyt päälle. Tällöin on tärkeää kokeilla erilaisia keinoja rentoutua. Terveellinen ravinto, säännöllinen liikunta ja riittävä unensaanti auttavat jaksamaan arjen koetuksia. Hyvinvointi on osa onnellisuutta.

Onnellisuus tulee pääsääntöisesti sisältäpäin. Nykypäivänä sisäinen onnellisuus on usein koetuksella. Tässä hetkessä eläminen tuntuu vaikealta. Kun ajatukset pyörivät ikävissä asioissa niin mielikin on huono. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa kaikkiin ikäviin asioihin, mutta voimme muuttaa omaa suhtautumistapaa niihin, jos haluamme. Ahkeralla harjoittelulla syntyy loistavia tuloksia.

Ikävät tuntemukset muuttavat tapojamme, tavotteitamme ja hyvinvointiamme huomattavasti. Kun hyväksymme ikävän tunteen sellaisenaan ja pyrimme toimimaan ikävässäkin tunteessa parhaalla mahdollisella tavalla, pääsemme usein tunteesta irti nopeastikin. Ikävässä tunteessa onnellisuuden antaminen ja sen löytäminen on haastavaa. Tärkeää on, että luomme itsellemme tilanteita, jotka tuovat meille onnistumisen iloa.

Hyvä ilmapiiri töissä, kotona ja harrastuksissa on erinomaisen tärkeää. Kun ilmapiirissä on iloista ja onnellista energiaa, se tuo myös itselleen samaa tunnetta. Jos taas ilmapiiri on huono, se tuo ikäviä tuntemuksia. Toki ikävät tuntemukset tietyssä määrin ovat hyväkin asia, ilman niitä elämämme voisi tuntua melko tylsältä. Ilman surua emme kokisi iloa samalla tavalla, ilman tuskaa tuskin kokisimme tarvetta muuttua ja lähteä tavoittelemaan unelmiamme.

Kun teemme itsellemme hyviä asioita ja tavoittelemme sisäistä onnellisuutta, haalimme näillä teoilla onnellisuutta lisää. Kun onnellisuus ja hyvinvointi kasvaa meissä, ”kielteisten” tunteiden vaikutus meihin vähenee.

Mitä enemmän onnellisuutta antaa, sitä enemmän sitä saa.

Onnellisuuteen opetellaan, onni on samalla yksi elämän haasteista ja mahdollisuuksista.

 

Liisa Uski

Kirjoittaja: Marianne Wikström