Työyhteisön kriisikonsultaatio

Toisinaan työyhteisössä ajaudutaan kriisiin. Kriisin aiheuttajana voi olla esimerkiksi muutokset organisaatiossa, henkilöstösuhteiden ongelmat, asenteet, työkulttuurin toimimattomuus tai työntekijöiden henkilökohtaisen ongelmat kuten alkoholi tai mielenterveydellinen puoli.


Kriisin kohdatessa tärkeintä on, että tilanteeseen tartutaan ja se käsitellään ratkaisukeskeisesti. 

Kriisikonsultaation sisältö voi olla esimerkiksi seuraava:


Ihminen työntekijänä
  • miten ihminen toimii (aivojen toiminta, tunteet ja järki sekä tunneäly)
  • vuorovaikutustavat
  • sitoutuminen ja motivaatio sekä näiden vahvistaminen

Ihmiset ja ryhmän toiminta
  • toimivan ryhmän periaatteet
  • toimimaton ryhmä
  • ryhmän toiminnan suuntaaminen toimivaksi

Kriisin eteneminen ja korjaavat toimenpiteet
  • kriisin kaava
  • korjaavien toimenpiteiden välineitä
  • roolit kriisissä (esimies, työntekijä, luottamushenkilö, työsuojelu, työterveyshuolto)

Jatkotoimenpiteistä sopiminen
 

Kuvaile tilanteenne, niin annamme ehdotuksen etenemisestä.
  
 


 
© Onnellisuusopisto 2010-2017 | Malminkaari 5, 00700 Helsinki | p. 044-342 3333 | info(a)onnellisuusopisto.fi