Heidi Helander-Hyvönen

 
Heidi Helander-Hyvönen on kansainvälisesti koulutettu ratkaisukeskeisen valmennuksen ammattilainen, joka laatii valmennuksia yrityksille ja yksilöille.
 

Kymmenen vuoden kokemus pohjoismaisen ICT-yrityksen johtotehtävissä sekä kattava kokemus henkilöstöjohtamisen, markkinoinnin ja PR:n tehtävissä toimii pohjana yritysten haasteiden ymmärtämiselle. Vankka kokemus omien alaisten johtamisesta ja kouluttamisesta ohjaa valmennusta. Heidi valmentaa yrityksiä ja yksilöitä eri elämänvaiheissa. Hän toimii myös urakonsulttina Varamiespalveluille.

Helander-Hyvönen näkee suomalaisten yritysten haasteena oman organisaation tuntemisen ja hallinnan sekä myös potentiaalin kaivamisen henkilöstöstä tehokkuuden lisäämiseksi. Omasta hyvinvoinnista vastuun ottaminen muodostaa valmennusfilosofian ytimen. Mindfulness-tekniikka eli stressin hallinta hyväksyvän läsnäolon avulla näkyy valmennusotteessa. Mindfulness-menetelmän käyttäminen näkyy rentoutena ja elämänilona.

Hyvä kommunikaatio ja työilmapiiri edistävät työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Työhyvinvointi mm. pienentää sairauspoissaolo-, tapaturma- ja työkyvyttömyyskustannuksia, parantaa työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja työyhteisön ilmapiiriä, lisää työyhteisön yhteistä osaamista ja sitä kautta parantaa organisaation innovaatiokykyä.

Heidi tekee tulosta ratkaisukeskeisellä työkalupaketilla. Valmennuksen maalina on aina toimiva ja tehokas yhteisö, jossa vuorovaikutus on vahvuus. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen ja tehokas tapa kohdata erilaisia työelämän haasteita.
 
 

Työssään Heidi hyödyntää mm. seuraavia koulutuksiaan:

  • Business coach – Elämäntaidon valmennusakatemia

  • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja – Helsingin Psykoterapiainstituutti 

  • NLP-menetelmät työnohjauksen ja valmennuksen apuvälineinä -kurssi

  • Ristiriidat ja konfliktit ylittävä dialogi – Sallyann Roth 

  • Myrskyn jälkeen -seminaari – Tapani Rinne, Tapio Malinen & John Pihlaja

  • Mindfulness-peruskoulutus CFM® 2010 - 2011

  • MB – Aarrekarttaohjaaja


 

 

Heidin palveluita ovat:

 
© Onnellisuusopisto 2010-2017 | Malminkaari 5, 00700 Helsinki | p. 044-342 3333 | info(a)onnellisuusopisto.fi