Life coaching - Elämäntaidon valmennus nuorille

Ratkaisukeskeinen Life coaching eli elämäntaidon valmennus avaa myös nuorille turvallisen mahdollisuuksien maailman.

 
Ratkaisukeskeinen asiantuntija auttaa ja tukee toimimaan luontevalla tavalla omien tavoitteiden hyväksi.

Valmennuksessa on mahdollista keskittyä omaan hyvinvointiin, itselle oikeisiin valintoihin, kasvun tukemiseen tai minkä tahansa henkilökohtaisen asian käsittelyyn luottamuksellisesti.

Kun nuori tulee valmennukseen, sovitaan vanhemman, nuoren ja valmentajan välille pelisäännöt siitä, mitä kerrotaan, koska ja kenelle, jotta luottamuksellisuus toteutuu. On hyvin tärkeää, että nuori kokee voivansa puhua avoimesti. On myös tärkeää, että vanhemmat tietävät, miten nuoren olotila kehittyy valmennuksen avulla. Valmennustapaamisen voi järjestää myös nuoren ja vanhempien kanssa yhdessä, jos ratkaisua tarvitaan koko perheelle.

Nuoren valmennus etenee usein parhaiten nuoren määrittämällä tahdilla. Liika painostus saattaa aiheuttaa vastarintareaktion. Hyvä toimintatapa on esim. ollut ns. "lämmittelyvaihe", jolloin valmennusta ehdotetaan nuorelle ja hän käy ensimmäisessä tapaamisessa. Jollekin jo tieto siitä, että on ulkopuolinen taho, jossa voi käydä juttelemassa, on riittävä tuki. Toinen haluaa miettiä asiaa ja tulee valmennukseen joidenkin kuukausien pohdinta-ajan jälkeen. Tärkeää on antaa kontrollia myös nuorelle itselleen ja myös luottaa hänen kykyynsä arvioida omaa tuen tarvettaan.

Valmennuksessa ei tarvitse käydä säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa. Valmentaja on taustatukena - turvallisena aikuisena - tarvittaessa vuosiakin.
 
Valmennukset myös englanniksi – Life coaching also in English!
 
Valmennus onnistuu myös puhelimen tai skypen / messengerin välityksellä – Life coaching is also possible through Skype or Messenger.
 
 

 
© Onnellisuusopisto 2010-2017 | Malminkaari 5, 00700 Helsinki | p. 044-342 3333 | info(a)onnellisuusopisto.fi